Börjar:
Slutar:
Plats:
Drottninggatan 33, Stockholm

Det öppna seminariet äger rum 15.00 - 17.00 med efterföljande mingel. På seminariet kommer vi att ge en uppdatering av det senaste inom Bygginnovationen samt ta del av en innovationsföreläsning. Den avslutande delen är projektkavalkaden där fem spännande projekt från olika delar av samhällsbyggnadssektorn kommer att presentera sig.

Årsstämman för medlemmar i Bygginnovationsintressenterna äger rum innan det öppna seminariet. Medlemmar får separat inbjudan med handlingar inför stämman.

Projektkavalkad

Robot för lättare transporter (Fumo), Realisator Robotics
Skivhuselement, Belleville arkitektkontor
Hägring, Björkström Robotics
Fryskonsolidering av leriga jordar, Ecoloop AB

Anmälan

Uppdaterad den