Börjar:
Slutar:
Plats:
Johanneberg Science Park, Sven Hultins Plats 2, 412 58 Göteborg

Idéskriften har arbetats fram av IQ Samhällsbyggnads Omvärlds- och framtidsutskott och är en trend- och normspaning för att diskutera och inspirera och för att bättre förstå utmaningarna inom samhällsbyggnadssektorn. Idéskriften inleds därför med en beskrivning av fyra normskiften som påverkar samhället, ofta i konflikt med existerande strukturer och värderingar. I skriften beskrivs även sex trender, som utskottet identifierat som viktiga att söka fördjupad kunskap om och förstå konsekvenserna av. Under frukostmötet får deltagarna får chansen att diskutera och kommentera innehållet.

Idéskriften presenteras av Erik Westin, ordförande i IQ Samhällsbyggnads Omvärlds- och framtidsutskott, tillsammans med Maria Ådahl som är Johanneberg Science Parks representant i utskottet. Träffen avslutas med en panel som modereras av IQ Samhällsbyggnads vd Eva Schelin.

Panelen

  • Anna-Johanna Klasander, forsknings- och utvecklingschef, White arkitekter
  • Tord Hermansson, Director, Research & External Contracts, Volvo Cars
  • Björn Marklund, stadsbyggnadsdirektör, Mölndals stad

Varmt välkomna på ett spännande frukostmöte!

Anmälan

Klicka här för att anmäla dig (Googleformulär)

Dokument


Frukostträffen arrangeras tillsammans med Johanneberg Science Park.Uppdaterad den