Börjar:
Slutar:
Plats:
Vinnova, Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm
Kostnad:
Seminariet är gratis men vi tar ut en no-show-avgift på 300 kr

Anmälan till seminariet har stängt då seminariet redan är fullsatt. Det går däremot att anmäla intresse för en eventuell reservplats nedan. Seminariet kommer även att webbsändas.

Under seminariet får vi höra Anna Lexelius, huvudsekreterare i Tillitsdelegationen, berätta om tillitsstyrning. Vi får följa med på resan när Ängelholm kommun blev Sveriges första agila kommun. Kommundirektör Lilian Eriksson och projektledare Cecilia Nelander Olsson tar oss med på resan och berättar hur de jobbar och vad som krävs.

Seminarieserien är en del av arbetet med Vinnovaprojektet Nationell Samverkan Innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer, där Lund, Malmö, Borås, Göteborg, Stockholm och Kiruna ingår. Efter presentationerna kommer vi tillsammans med Innovationsplattformarna utforska vidare vilket stöd och vilken ledning och styrning som behövs för att ställa om och hur vi kan lära oss tillsammans.

Samhällen ställs i allt högre grad inför komplexa utmaningar som blir allt svårare att hantera med befintliga resurser och arbetssätt. För att kunna skapa förutsättningar för ett välmående, och hållbart samhälle, nu och i framtiden, behöver en omfattande kursändring ske. Behovet av sociala, organisatoriska och tekniska innovationer är stort.

I Sverige och internationellt testas nya typer av organisationsformer och arenor börjar växa fram som ett svar på dessa utmaningar: urban living labs, urban transition labs, social labs, policy labs, innovationsplattform för att ta några exempel. Alla dessa miljöer har som syfte att främja samverkan, innovationsledning och problemlösning. Tillsammans med andra kluster och arenor, visar framväxten att en mer nätverksbaserad, horisontell och samarbetsbaserad styrning håller på att ta form – en styrningsform som i den engelska litteraturen kallas governance.

För att möta denna utveckling, och som en del av projektet Nationell Samverkan Innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer där RISE är samordnande, driver RISE och IQ Samhällsbyggnad/JPI Urban Europe en dialog kring det konkreta arbetet med innovationsledning med kopplingar till demokratifrågor och företroendebyggande i samhället.

Seminarieserien pågår under 2017 och 2018. Anmälan är nu öppen till det andra tillfället i serien, bestående av en workshop den 17 oktober.

Vi inleder seminariet med en lättare lunch och fika från kl 11:00-11:30, då finns det möjlighet att träffa branschkollegor och nätverka. Varmt välkomna!

Webbsändning

Till webbsändningen på Vinnovas webbplats

Anmäl intresse för reservplats

Ange särskilda önskemål, allergi, specialkost, behov av hjälpmedel, övrigt
Jag accepterar att mina personuppgifter lagras och används för administration i samband med evenemanget.
Uppdaterad den