Börjar:
Slutar:
Plats:
Sheraton, Stockholm

Hållbar dagvattenhantering är en viktig pusselbit i det klimatsäkra samhället. Seminariet tar upp de utmaningar kommunerna står inför och vilka former av samverkan och tekniska lösningar som krävs för att skapa hållbar dagvattenhantering vid såväl nybyggnad som i befintlig bebyggelse. Med praktiska exempel från flera kommuner och den senaste kunskapen om blå-gröna lösningar vill vi visa hur skyfallssäkring bidrar till både en tryggare och vackrare stad.

För program och anmälan klicka här

Arrangörerna har också gemensamt tagit fram broschyren ”Klarar din kommun ett stort skyfall?” som även den kan laddas ner från hemsidan.

Uppdaterad den