Börjar:
Slutar:
Plats:
Ljusgården, Drottninggatan 33, Stockholm

IQ Samhällsbyggnads idéskrift har arbetats fram av IQ Samhällsbyggnads Omvärlds- och framtidsutskott och är en trend- och normspaning som är skapad för att diskutera och inspirera för att bättre förstå utmaningarna inom sektorn. Skriften tar upp utvecklingar med påverkan på sektorn kopplat till bland annat den digitala revolutionen, fortsatt globalisering av ekonomin och mänsklighetens påverkan på ekosystem och på jordens klimat.

Seminariet inleds med en kortare presentation av innehållet i skriften av utskottets ordförande och dagens moderator Erik Westin och går sedan över i ett open space-format där vi gemensamt tar oss an innehållet och frågorna och diskuterar och kommenterar innehållet. Seminariet avslutas med en expertpanel som kommenterar skriften och de inspel och kommentarer som kommit fram under open space-delen. I anslutning till detta arrangerar vi ett sommarmingel.

Program


16.00

Moderator och utskottets ordförande Erik Westin presenterar IQ Samhällsbyggnads nya idéskrift och arbetet i utskottet

Open space för att diskutera idéskriften

Paneldiskussion om idéskriftens innehåll med inspel open space-samtalen

Panelister

- Åsa Minoz, ModigMinoz

- Måns Elander, arkitekt SAR/MSA, Bonava

- Petra Dalunde, COO Urban ICT Arena, Kista Science City


17.00 Sommarmingel
Sommarmingel med buffé och DJ Karl spelar upp.Varmt välkommen!

Anmälan

Om du vill göra en sen anmälan är du välkommen att maila magnus.brink@iqs.se

Uppdaterad den