Börjar:
Slutar:
Plats:
Drottninggatan 33, Stockholm

IQ Samhällsbyggnads idéskrift tar upp framtida utvecklingar med påverkan på sektorn kopplat till bland annat delningsekonomi, digitalisering, urbanisering, resursknapphet och ändrade normer. Idéskriften har arbetats fram av IQ Samhällsbyggnads Omvärlds- och framtidsutskott som samtalar och diskuterar förändrade normer och trender. Den 20 juni presenteras idéskriften och tillsammans diskuterar vi de tankar och idéer om framtiden som idéskriften tar upp – välkommen!

Anmälan

Anmälan är öppen till och med 13 juni.

Ange särskilda önskemål, allergi, specialkost, behov av hjälpmedel, övrigt
Uppdaterad den