Börjar:
Slutar:
Plats:
Lindholmen Science Park, Lindholmspiren 3-5, Göteborg

Vi pratar innovationssamverkan, normkritik samt tjänstedesign och hur Sverige ska bli världsledande på att tillvarata resurser genom att minimera och nyttiggöra avfall. Vi bjuder in till en workshop för medborgardriven digital tjänsteutveckling i den smarta staden och debatterar hur den hållbara staden ska bli verklighet. I paneldiskussionen medverkar bland andra miljöminister Karolina Skog och Olga Kordas, det strategiska innovationsprogrammet Smart Sustainable Cities.

Anmäl dig här

Uppdaterad den