Börjar:
Slutar:
Plats:
Kulturens Auditorium, Tegnerplatsen 6, Lund

Tillsammans med medarrangören Chalmers tekniska högskola vill "Hållbart byggande i Syd" sprida information om och skapa dialog kring lera som modernt material, dess fördelar för brukare och boende samt hur lera kan användas på ett effektivt och storskaligt sätt i byggprojekt. Konferensen riktar sig främst till dig som är arkitekt, beställare, entreprenör eller akademiker men även till en intresserad allmänhet.

Läs mer om konferensen

Uppdaterad den