Börjar:
Slutar:
Plats:
Kiruna Folkets hus

Frågor om hållbar utveckling, stadsattraktivitet och värdeskapande processer står i fokus i den svenska samhällsbyggnadsdebatten. Denna konferens vänder sig till professionellt verksamma inom stadsbyggande och syftar till att handfast belysa kunskap, insikter och praktiska exempel som bidrar till ett byggande av stadsmiljöer som är långsiktigt hållbara och attraktiva.

Läs mer om konferensen och anmäl dig och dina kollegor

Uppdaterad den