Börjar:
Slutar:
Plats:
Norra Latin, City Conference Centre, Stockholm
Hand med stad, bild till konferensen Arbeta Smart

Arbeta smart inom planering & byggande 2017 är en konferens om smarta lösningar och arbetsprocesser inom region- och stadsplanering, byggande och förvaltning.

Sverige har en unik möjlighet att nyttja digitaliseringen inom planering, byggande och förvaltning, och ta en internationell tätplats inom området. Med framgångsrik digitalisering kan vi korta handläggningstider och planerings- och byggtider, minska miljöpåverkan och de totala planerings- och byggkostnaderna.

Konferensen är ett samarrangemang mellan BIM Alliance och ULI Geoforum. Medarrangör är föreningen GISS – GIS-samverkan i Stockholms län.

Anmälan

Anmäl dig till konferensen!

Program

Första dagen kommer att ha ett strategiskt fokus kring digitaliseringens möjligheter och påverkan på företag och organisationer i sektorn. Dag två innehåller fördjupningar i två spår med goda exempel, nya tillämpningar och erfarenhetsutbyte.

Keynotetalare: bostads- och digitaliseringsministern Peter Eriksson, Johanna Frelin, vd på Tengbom och Jan Helin, programdirektör SVT.

Läs mer om programmet på ULI Geoforums webbplats

För dig som vill utveckla och förbättra

Arbeta smart inom planering & byggande är en mötesplats för aktörer inom planering, byggande och förvaltning. Det är konferensen för dig som tycker det är viktigt att ta vara på digitaliseringens möjligheter för att få med invånarna i planprocessen, korta handläggningstider och planerings- och byggtider, minska miljöpåverkan och minska de totala planerings- och byggkostnaderna. Konferensen passar både beslutsfattare och olika experter och ”doers” inom området; dag ett har ett strategiskt fokus, medan dag två innehåller fördjupningar.

Du får på konferensen möjlighet att:

  • Bli uppdaterad om vad som är på agendan inom digitalisering för planering, byggande och förvaltning
  • Få inspiration och hitta nya lösningar att införa på ”hemmaplan”
  • Knyta nya kontakter och hitta samverkanspartner.
Kontakt

Olle Samuelson, vd BIM Alliance, 070-329 04 42 Susanne Nellemann Ek, kanslichef/vd ULI Geoforum, 070-311 51 13 Lisa Samuelsson, projektledare, ULI Geoforum, 073-507 31 62

Partnerskap

Det finns chans för din organisation att bli partner till Arbeta smart inom planering & byggande 2017. Är ni intresserade, ta gärna kontakt med oss.

Uppdaterad den