Börjar:
Slutar:
Plats:
Piperska Muren, Scheelegatan 14, Stockholm

Välkommen till en fullmatad dag med massor med inspiration och kunskap från beställarnätverken BeBo, Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus, och Belok, beställargrupp för lokaler.

På förmiddagen får vi en överblick över aktuella trender och pågående arbeten vad gäller energieffektivisering i fastigheter.

På eftermiddagen får vi en djupdykning i några av de olika projekt som pågår för närvarande inom respektive nätverk. Sedan höstkonferensen 2015 har det hänt mycket inom både Belok och BeBo, och båda nätverken har många aktiviteter på gång som kan vara bra att känna till!

Konferensen vänder sig till dig som arbetar med energieffektivisering i fastigheter (både flerbostadshus och lokaler), fastighetsägare, energicontrollers, konsulter och allmänt intresserade av ämnet.

Läs mer om programmet och anmäl dig!

Uppdaterad den