Börjar:
Slutar:
Plats:
Finlandshuset, Snickarbacken 4, Stockholm

Den 2 maj håller IQ Samhällsbyggnad årsstämma där alla medlemmar är välkomna att delta. Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson är inledningstalare på stämman och kommer att berätta om regeringens satsningar på samhällsbyggande. Stämman börjar 13.00, registrering från 12.30.


Efter stämman arrangeras ett öppet seminarium med efterföljande mingel som är öppet för alla. Vi har bjudit in Sverker Sörlin, professor vid Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö på KTH som kommer att tala på temat ”Att ta ansvar för förändring - forskningspolitik och samhällsbyggnad i en turbulent tid”. Vi bjuder också på förhandsinformation om den idéskrift som vårt utskott för omvärldsbevakning och framtidsfrågor arbetar med.

Handlingar

Här hittar du alla handlingar som rör årsstämman

Till årsstämman är alla IQ Samhällsbyggnads medlemmar välkomna. Förslag från medlemmar som förutsätter beslut ska lämnas in minst två veckor före årsstämman till info@iqs.se.

Sista anmälningsdag är tisdag 25 april 2017.

Anmälan

Ange ditt förnamn
Ange ditt efternamn
Ange din mejladress
Ange namn på organisation eller företag
Stämman är endast öppen för medlemsorganisationer
Ange särskilda önskemål, allergi, specialkost, behov av hjälpmedel, övrigt
Uppdaterad den