Börjar:
Slutar:
Plats:
Ljusgården, IQ Samhällsbyggnad, Drottninggatan 33, Stockholm
Kostnad:
Seminariet är gratis men vi tar ut en no-show-avgift på 300 kr.

I Sverige och internationellt testas nya typer av organisationsformer och arenor börjar växa fram som ett svar på dessa utmaningar: urban living labs, urban transition labs, social labs, policy labs, innovationsplattform för att ta några exempel.

Alla dessa miljöer har som syfte att främja samverkan, innovationsledning och problemlösning. Tillsammans med andra kluster och arenor, visar framväxten att en mer nätverksbaserad, horisontell och samarbetsbaserad styrning håller på att ta form – en styrningsform som i den engelska litteraturen kallas governance.

I syfte att fördjupa förståelsen för innovationsledning och governance för hållbar stadsutveckling – inte minst om offentliga aktörers roll som förändringsagent – bjuder RISE (Research Insitutes of Sweden) och IQ Samhällsbyggnad/JPI Urban Europe med stöd av Vinnova in till en seminarieserie under våren och hösten 2017.

Till det första tillfället, lunchseminarium den 12 april 2017, har vi bjudit in Mats Tyrstrup, forskare vid Centre for Advanced Leadership and Studies, Handelshögskolan i Stockholm och Heiti Ernits, doktorand vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet och biträdande projektledare för Borås Innovationsplattform.


Anmälan är stängd. Har du frågor om anmälan kontakta Anna Sehlin, anna.sehlin@iqs.se

Uppdaterad den