Börjar:
Slutar:
Plats:
Scandic Continental, Vasagatan 22, Stockholm

För vem och varför bygger vi? – en byggherreroll i förändring.


Byggherrens roll blir allt mer övergripande och komplex. Behovet av samverkan, information och dialog med aktörer och intressenter genom plan- och byggprocessen, blir allt viktigare. Det krävs långsiktig planering och helhetssyn, vilket gör att frågorna för vem och varför vi bygger är viktigare än någonsin. Välkommen till en inspirerande dag med föredrag och erfarenhetsutbyte kring byggherrens värdeskapande roll - att planera och bygga ett attraktivt samhälle.

Dagen avslutas med buffé och mingel, med fortsatt umgänge och erfarenhetsutbyte.

Föreningsstämman för Byggherrarnas medlemmar hålls före konferensen enligt särskild kallelse.

Fullständigt program och anmälan

Uppdaterad den