Börjar:
Slutar:
Plats:
Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm

Åsa Dahlin från Stockholms Stadsbyggnadskontor och Nazem Tahvilzadeh, forskare på Mångkulturellt Centrum i Botkyrka och KTH berättar om kommissionens arbete. Åsa Dahlin med ansvar för utvecklingsområdet ’Boende och stadsmiljö’ berättar om arbetet hittills och hur det påverkat stadens arbete. Nazem Tahvilzadeh berättar om forskarrapporten ”Öppna rum för deltagande: Idéer för demokratiseringen av Stockholm” som är framtagen inom utvecklingsområdet ’Demokrati och Trygghet’.

Läs mer och anmäl dig

Uppdaterad den