Börjar:
Slutar:
Plats:
IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

Hur planerar vi för framtidens attraktiva livsmiljöer?

Projektet Framtidens goda stad har snart nått halvtid. Inom ramen för projektet har fyra arbetsgrupper tagit fram underlag och dragit slutsatser som publiceras under våren. Det handlar om planeringsprocessen, urbaniseringens drivkrafter, positiva utvecklingsspiraler och flöden i städerna. Slutsatserna från arbetsgruppernas arbete kommer också att vara utgångspunkt för ett antal dialogseminarier som projektet ska genomföra i kommuner runt om i landet.

Syftet är att identifiera gemensamma effektiva metoder och processer för samhällsplanering, öka kunskapen samt föra ut denna nya kunskap till de som ansvarar för samhällsplaneringen i städer och regioner.

Läs mer och anmäl dig

Uppdaterad den