Att vara medlem hos IQ Samhällsbyggnad innebär nytta på både kort och lång sikt. På kort sikt kan din organisation få hjälp med att komma vidare i konkreta forsknings- och innovationsfrågor (FoI-frågor) i din vardag. På längre sikt har medlemskapet ett strategiskt värde för att stärka din organisations utveckling genom IQ Samhällsbyggnads unika nätverk och verksamhet.

Medlemsnytta

Om IQ Samhällsbyggnad

IQ Samhällsbyggnad är en unik medlemsorganisation för företag och organisationer. Vi arbetar för mer och bättre forskning och innovation inom samhällsbyggnadssektorn.

Som medlem i IQ Samhällsbyggnad får du:

 • Vara med i den enda sektorsövergripande medlemsorganisationen för FoI-frågor i samhällsbyggandet
 • Tillgång till ett unikt brett nätverk med FoI-intresserade personer från näringsliv, akademi, myndigheter och organisationer
 • Möjlighet att påverka innehållet i kommande utlysningar och FoI-satsningar i Sverige och inom EU
 • Vara med och påverka sektorns inspel till den forskningspolitiska propositionen
 • Bidra till en stark röst för FoI-frågor inom samhällsbyggandet
 • Möjlighet att delta i utskott och styrelsearbete och ha en aktiv påverkan på FoI i sektorn
 • Möjlighet att initiera projekt, seminarier och möten
 • Möjlighet att marknadsföra egna event via våra kanaler
 • Rådgivning och stöd i att hitta projektpartners och finansiering
 • Råd, stöd och matchmaking kring forskningsutlysningar
 • Exklusivt nyhetsbrev för medlemmar med omvärldsbevakning
 • Reducerad avgift vid möten och seminarier

Medlemsavgift

Som medlem i IQ Samhällsbyggnad betalar du en medlemsavgift baserad på omsättning.

Läs mer om medlemsavgift

Stadgar och mer information


Bli medlem

Fyll i formuläret för att bli medlem i IQ Samhällsbyggnad. Fält märkta med stjärna * är obligatoriska

I IQ Samhällsbyggnads integritetspolicy kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Kontaktperson

Ange den person som ska vara IQ Samhällsbyggnads kontakt i medlemsärenden som till exempel årsstämma och medlemsavgift.

Uppgifter för beräkning av medlemsavgift

Den avdragsgilla serviceavgiften för medlemskap baseras på omsättning.

Fakturaadress
Faktura via mejl

Kan vi mejla er en PDF-faktura? Om ja, ange mejladress.

Övrigt
Jag accepterar att mina personuppgifter lagras och används för administration enligt gällande lagstiftning.