Nyheter

Visa fler nyheterarrow

Mediaöversikt

Visa fler nyheterarrow
 

Vad hände i Almedalen?

Siluett Visby

Under Almedalsveckan 2016 fanns IQ Samhällsbyggnad på plats i Visby för att nätverka, debattera och diskutera viktiga frågor för kring forskning och innovation i samhällsbyggnadssektorn. Vi höll dels två egna seminarier, dels deltog vi i seminarier arrangerade av andra intressenter i sektorn.

Läs mer om vad som hände under Almedalsveckan

 

Välbesökt frukostseminarium om kliven mot ett hållbart samhällsbyggande

Den 25 maj samlades aktörer från näringsliv, akademi och myndigheter för att diskutera och få en översikt över nu pågående utvecklingsarbete och innovation i samhällsbyggnadssektorn. Under en projektkavalkad presenterades flera projekt inom energieffektivisering, digitalisering och stads- och bostadsutveckling. Efter följde en paneldiskussion där förutsättningar och förändringar för samhällsbyggandet diskuterades.

Läs mer, ladda ner presentationen och se bilder från seminariet här Läs mer  

 

Vad hände på årsstämman 2016?

 

Den 10 maj hölls IQ Samhällsbyggnad årstämma, där det bland annat valdes en ny styrelse och framtiden diskuterades. I anslutning till stämman bjöd vi in till ett öppet seminarium där Mårten Frumerie, förvaltningschef för Förvaltning för Utbyggd Tunnelbana vid Stockholms läns landsting, berättade om arbetet med att skapa Stockholms nya tunnelbanesträckningar.

Läs mer om vad som hände, se foton och ta del av presentationerna som visades Läs mer

 

Fortsätt att satsa på FoI inom samhällsbyggandet

Tyck till om nästa forskningsproposition

Samhällsbyggnadssektorns inspel till regeringens forskningspolitiska proposition 2016 har samordnats av IQ Samhällsbyggnad, och lämnades in idag. Vi vill att regeringen fortsätter den satsning på FoI för att skapa hållbara samhällen som inleddes i och med den förra forsknings- och innovationspropositionen. Dessutom vill vi ha ytterligare satsningar på långsiktighet och relevans, på demonstrationsprojekt och testbäddar samt på nyttiggörande av forskning och innovation.

Läs hela inspelet Läs mer

  

Europeisk agenda för framtidens hållbara städer

JPI Urban Europe

Den 29-30 september var IQ Samhällsbyggnad med och arrangerade konferensen "Transition towards sustainable and liveable urban futures" i Bryssel. Under konferensen presenteras JPI Urban Europes nya strategiska forsknings- och innovationsagenda. Den är tänkt att skapa ramförutsättningar för nya urbana forskningsområden och innovationer, samt att överbrygga gapet mellan strategisk forskning och implementering.

Läs mer och ladda ner agendan Läs mer

    

Bli medlem: förmånligt prova-på-erbjudande för kommuner!

Kommunkampanj

Kommuner är nyckelaktörer för att bygga framtidens hållbara samhälle. Forskning, innovation och samverkan är centrala redskap på vägen. IQ Samhällsbyggnad erbjuder en arena för erfarenhetsutbyte, nätverkande och stöd när det gäller att utveckla kommunens verksamheten med hjälp av FoI.

Läs mer om kampanjen och medlemskapet Läs mer

 

Kalendarium

Till kalendarietarrow
Medlemmar

Våra medlemmar

Se hela listan av organisationer och företag som är medlemmar i
IQ Samhällsbyggnad:

Medlemmararrow
Copyright: www.freedigitalphotos.net

Våra nyhetsbrev

IQ Samhällsbyggnad ger ut två elektroniska nyhetsbrev.

"Aktuellt från
IQ Samhällsbyggnad"
riktar sig till en bred publik dvs alla intressenter.
"Medlemsnytt från
IQ Samhällsbyggnad"
riktar sig exklusivt till våra medlemmar.

Läs mer om våra nyhetsbrevarrow